Cover Stories

Page 1234
Comment
Name :

Email Address :

Comment :
Enter the code :*
3 Comments >>
LophalRal
21 Sep 2013 (19:03:21)
Oscaroservice.com is the first place i have tried other than underground sources and i feel much more comfortable knowing i am using pharma grade gear. Shipping was way faster than i expected! Everything came in great condition! I plan on using Oscaro again for sure! The CYP and ANDROMIX both are very smooth with little to no pip. Communication & Ordering process I was kept updated every step of the way till my order came in (US) within 6 Days of shipment! Delivery (T/A) & Packaging Everything was packaged well and was very discreet. Items ordered GP Andromix (10 vials) GP Test Cyp 250 (10 vials) Product effectivenes and experience Product quality was excellent! GP is pharmacy grade gear! Additional commentary I will be recommending Oscaroservice to all my friends! I recommend shopping here!
Sergey
07 May 2013 (10:10:47)
Ak by to bolo nejake9 komerčne9 využitie takfdchto fotografied bolo by aurtoske9 pre1vo na mieste pe1n Trebuľa .Ak me1te s tfdmi vašimi dielami proble9m registrujte sa v SOZE nech ve1m vyzbierajfa za pozeranie od občanov nejake9 peniaze ,oni sfa na to majstri. c1no aj mňa potešed keď niekto zverejned take9to stare9 foto na ktorfdch pozne1m miesta z mojej mladosti.Ak take9to foto vlastnedte prečo ich ako zanietenfd propage1tor starfdch čias nezverejnedte aj z ne1zvom autora fotografie?Už dlhšiu dobu sledujem vaše počednanie v niečom ve1m fandedm no veľa veciam absolfatne nerozumiem.Ak me1te pekne9 snedmky a nepodeledte sa o ne s verejnosťou a patrične ich nespropagujete načo sfa ve1m dobre9? Alebo ne1m ich de1te pozrieť keď ve1m za to zaplatedme?Mne osobne je oveľa bližšed ANONIMUS ako vychytrale1 SOZA.(slovenskfd ochrannfd zve4z aurtoskfd) Aj ja zverejňujem svoje fotografie na facebooku a možno sa vyrovnajfa aj tfdm vašim a neme1m nič proti tomu , že ich niekto zdieľa pre1ve naopak.
dipankar mitra
23 Jun 2011 (23:24:30)
sir microfainsnce staff work is varry hard their office taime 12 ours &salary; is vary low position.&racidance; means 24ours work.plz falwo this mater.